Pertanyaan Lazim
     
  1. Bagaimana cara membuat permohonan Koperasi secara online?
  2. Bagaimana cara mendaftar sebagai pengguna Sistem Aplikasi Online SKM?
    Sila klik disini untuk melihat manual Pendaftaran Penggunaan Sistem
  3. Apakah maklumat dan dokumen-dokumen yang diperlukan semasa membuat permohonan?
  4. Apakah syarat-syarat dalam permohonan koperasi?
  5. Bagaimana cara membuat permohonan Honorarium?
    Sila klik disini untuk melihat manual permohonan Honorarium.
  6. Bagaimana cara membuat permohonan Dividen?
    Sila klik disini untuk melihat manual permohonan Dividen.
  7. Bagaimana cara memasukkan maklumat kewangan secara online ?
    Sila klik disini untuk melihat manual Maklumat Kewangan
  8. Bagaimana cara membuat permohonan Bantuan secara online ?
    Sila klik disini untuk melihat manual Permohonan Bantuan
  9. Bagaimana cara menggunakan Sistem Profil Anggota ?
    Sila klik disini untuk melihat manual Tatacara Menggunakan Sistem Profil
  10. Bagaimana cara upload Excell Data Koperasi menggunakan Sistem Profil Anggota ?
    Sila klik disini untuk melihat manual Tatacara Upload Excell Data Anggota Koperasi Sistem Profil